Harry Ganzeboom’s

Recommendations & Tools for data analysts

Last update: April 1 2020

 

 HAND-OUTS

·      Het analyseplan

·      Q&A Bapro2_2016

·      Stappenplan kwantitatieve analyse

·      SPSS met syntax

·      Stappenplan Indexconstructie

·      Stappenplan Betrouwbaarheidsanalyse

·      Stappenplan Factoranalyse

·      Factoranalyse: Q&A

·      My favorite formulas

·      Regressie-analyse

·      Regressie-analyse met dummy-variabelen

·     Unianova en Regression

·      Fitting linear splines

·       Mediatie en confounding (nieuw)

·       Mediatie-analyse

·       Moderatie

·      LISREL-analyse + English version

·      Harmonisatie van cross-nationale datafiles

·      Wetenschappelijk schrijven en presenteren

·      Wetenschappelijke bronvermelding en gebruik Mendeley

·       Wetenschappelijke integriteit in het thesistraject (nieuw)

·       Het geven en krijgen van kritiek (nieuw)

·       Stappenplan Kwalitatieve dataverzameling en analyse

·      Stappenplan kwalitatieve analyse met AtlasTI (nieuw)

 

COURSES

·      Webcolleges Inleidende Methodiek & Statistiek

·      MA Cursus Multivariate Analyse

·       MA Cursus Missing Values (nieuw)

·      MA Course Linear Structural Modeling

·      MA Course Social Participation

·      RESMA Course Methods of Quantitative Data Analysis

·      PhD Course Selected Quantitative Methods

·      Course:  SEM

·      Course: Tallinn

·      Course: Paramaribo

 

SOURCES

·   Beschrijvende Statistiek (boek)