1994

 

1993

Ganzeboom, Harry B.G. (1993). "Rondom Data -- Over het empirisch onderdeel van de empirisch-theoretische sociologie." Oratie Universiteit Utrecht, uitgesproken 16 december 1993. Utrecht: ISOR. (31 pp.)

Ganzeboom, Harry B.G. & Donald J. Treiman (1993). "Preliminary Results on Educational Expansion and Educational Achievement in Comparative Perspective." Pp. 467-506 in Henk A. Becker & Piet L.J. Hermkens (Eds.) Solidarity of Generations. Demographic, Economic and Social Change, and Its Consequences. Amsterdam: Thesis Publishers, 1993.

De Graaf, Paul; Ganzeboom, Harry B.G. (1993). "Family Background and Educational Attainment in the Netherlands of 1891-1960 Birth Cohorts", Pp. 75-100 in: Shavit, Yossi; Blossfeld, Hans-Peter (Eds.), "Persistent Inequality. Changing Educational Attainment in Thirteen Countries". Boulder CO: Westview Press.

Ultee, Wout C., Ronald Batenburg, and Harry BG Ganzeboom. 1993. “Cultural Inequalities in Cross-National Perspective: A Secondary Analysis of Survey Data for the 1980s.” Pp. 173–92 in Cultural participation: Trends since the Middle Ages, edited by Ann Rigney and Douwe Fokkema. Amsterdam: John Benjamins

1991

Ganzeboom, Harry B.G.; Treiman, Donald J.; Ultee, Wout C. (1991). "Comparative Intergenerational Stratification Research: Three Generations and Beyond". Annual Review of Sociology (17), pp. 277-302.

Ganzeboom, H. B. G., & de Graaf, P. M. (1991). "Culturele socialisatie en cultuurparticipatie." (pp. 133-157) in R. Verhoeff (Ed.), Cultuurparticipatie in Nederland. Amsterdam: SISWO. 

1990

Treiman, Donald J.; Ganzeboom, Harry B.G. (1990). "Cross-National Comparative Status Attainment Research". Research in Social Stratification and Mobility (9), pp. 105-127.

De Graaf, Nan Dirk; Ganzeboom, Harry B.G. (1990). "Cultuurdeelname en opleiding: een analyse van statusgroep-effecten met diagonale referentiemodellen". Mens en Maatschappij (65-3), pp. 219-244.

De Graaf, Paul M. & Ganzeboom, Harry B. G. (1990). Intergenerational educational mobility in the Netherlands for birth cohorts from 1891 through 1960.” Netherlands' Journal of Social Sciences, 26(1), pp. 35-50.

Ganzeboom, Harry; De Graaf, Paul; Robert, Peter (1990). "Cultural Reproduction Theory on Socialist Ground. Intergenerational Transmission of Status Attainment in Hungary." Research in Social Stratification and Mobility (9), pp. 79-104.

Ganzeboom, H.B.G. (1990). "Cultural and Economic Dimensions of Lifestyle". Pp. 185-241 in: Filipcova, Blanka; Glyptis, Sue; Tokarski, Walter (Eds.), "Life Style. Theories, Concepts, Methods and Results of Life Style Research in International Perspective". Prague: Czechoslovak Academy of Sciences.

1989

Ganzeboom, Harry B.G.; De Graaf, Paul M. (1989). "Veranderingen van onderwijskansen tussen 1900 en 1980". Mens en Maatschappij (64-1), pp. 58-78.

Ganzeboom, Harry B.G., Luijkx, Ruud; Treiman, Donald J. (1989). "Intergenerational Class Mobility in Comparative Perspective", Research in Social Stratification and Mobility (8), pp. 3-79.

De Graaf, Paul M.; Ganzeboom, Harry B.G; Kalmijn, Matthijs (1989). "Cultural and Economic Dimensions of Occupational Status". Pp. 53-74 in: Jansen, W.; Dronkers, J., Verrips, K. (Eds.), "Similar or Different? Continuities in Dutch Research on Social Stratification and Social Mobility". Amsterdam: SISWO (Publicatie #338).

Luijkx, Ruud; Ganzeboom, Harry B.G. (1989). “Intergenerational Class Mobility in the Netherlands between 1970 and 1985”. Pp. 5-30 in: Jansen, W.; Dronkers, J., Verrips, K. (Eds.), "Similar or Different? Continuities in Dutch Research on Social Stratification and Social Mobility". Amsterdam: SISWO (Publicatie #338).

Ganzeboom, Harry B.G. (1989). "International Comparison of Culture Consumption Data: An Elementary Model." Pp. 109-116 in: Waits, C. Richard; Hendon, William S.; Davidson Schuster, J. Mark (Eds.): "Cultural Economics 88: A European Perspective", Akron OH: Association for Cultural Economics.

Ganzeboom, Harry (1989). "Leefstijlen. Een theoretische en methodologische beschou­wing.", Jaarboek voor Marktonderzoekers, pp. 131-150.

Ganzeboom, Harry B.G.; De Graaf, Paul M. (1989). “Intergenerationele opleidingsmobiliteit van geboortecohorten 1989-1960”. Sociale Wetenschappen (32-4), pp. 263-278.

Köpping, A. Peter; Ganzeboom, Harry B.G.; Swanborn, Peter G. (1989). "Verhoging van suïcide in navolging van kranteberichten." Tijdschrift voor Psychologie (44-1), pp. 62-72.

Ganzeboom, Harry B.G. (1989). “Cultuurdeelname in Nederland. Een empirisch-theoretisch onderzoek naar determinanten van deelname aan culturele activiteiten.”  Assen: Van Gorcum.

 

1988

Ganzeboom, Harry (1988). "Leefstijlen in Nederland. Een verkennende onderzoek naar leefstijlpatronen in Nederland.", Alphen aan de Rijn: Samsom [Sociaal en Cultureel Cahier 60].

1987

Ganzeboom, H., Luijkx, R.; Dessens, J.; Jansen, W.; De Graaf, P.; De Graaf, N.D.; Ultee, W.C. (1987). "Intergenerationele klassenmobiliteit in Nederland tussen 1970 en 1985", Mens en Maatschappij (62-1), pp. 17-43.

Ganzeboom, H. B. G., de Graaf, P.M., & Kalmijn, M. (1987). "De culturele en de economische dimensie van beroepsstatus". Mens en Maatschappij 62(2), 153-175.

1982

 Ganzeboom, Harry (1982). "Explaining Differential Participation in High-Cultural Activities – a Confrontation of Information-Processing and Status Seeking Theories", Pp. 186-205 in: Raub, Werner (Ed.), "Theoretical Models and Empirical Analyses", Utrecht: E.S.-Publications.

Ganzeboom, H. (1982). "Culturele activiteiten als verwerving van status en verwerking van informatie, een confrontatie van twee concurrerende theoretische verklaringen van culturele activiteiten aan de hand van reeds verricht onderzoek", Mens en Maatschappij (57-4), pp. 341-372.

Ganzeboom, H.; De Haan, D. (1982). "Gepubliceerde zelfmoorden en verhoging van sterfte door zelfmoord en ongelukken in Nederland 1972-1980", Mens en Maatschappij (57-1), pp. 55-69.