SPELREGELS VAN ISOL

 

        Leden van ISOL kunnen zijn sociale wetenschappers die werkzaam zijn in empirisch onderzoek naar sociale ongelijkheid en levensloop en door hun actieve participatie (presentatie van eigen werk en kritische deelname aan discussie) aan het onderzoeksklimaat op dit gebied willen bijdragen.

        Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

        Het lidmaatschap duurt tot 1 jaar na de laatste actieve deelname aan een werkgroepbijeenkomst. Indien men langer lid wil blijven, dient men zich hiervoor te melden bij de secretaris.

        ISOL kent een voorzitter en een secretaris, die door de leden worden gekozen.

        Voorzitter en secretaris stellen gezamenlijk de agenda van de bijeenkomsten vast, na consultatie van de leden.

        De bijeenkomsten worden gehouden in het Nederlands of het Engels, al naargelang de aanwezigheid van Engelstalige leden of bezoekers dit vereist.

        Op de bijeenkomsten worden geen presentaties gehouden. Iedere aanwezige wordt geacht de discussie voor te bereiden en interessante punten naar voren te brengen.